...

O firmie

Firma BMB ma swoją siedzibę w Gliwicach, jej obszar działania to teren całej Polski, a przede wszystkim Górny Śląsk.  Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie: udrożnienia, zabezpieczenia i uszczelnienia (szlamowania) przewodów kominowych.  Uszczelniamy przewody dymowe dla pieców i kotłów opalanych – węglem, koksem i drewnem a także szlamujemy przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych zapewniając 100% szczelności, bez konieczności przemurowywania komina.

Dodatkowo wykonujemy inspekcje (kamerowanie) przewodów kominowych za pomocą kamer z cyfrowym zapisem obrazu.
Podejmujemy również zadania dla kompleksowego uporządkowania gospodarki kominowej, począwszy od inwentaryzacji przewodów i podłączeń kominowych, przez opracowanie dokumentacji projektowej aż po wykonawstwo, czyli uporządkowanie i dobudowę przewodów kominowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Oferta

USZCZELNIENIA KOMINÓW

Remonty kominów, uszczelnienia kominów, czy uszczelniania pojedynczych przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych metodą powlekania (szlamowania) to główny kierunek działalności naszej firmy.

VIDEO INSPEKCJE

Video inspekcje za pomocą kamer z możliwością nagrywania obrazu.

Firma BMB oferuje Państwu przeprowadzanie inspekcji instalacji budowlanych.

KOSZTORYSY

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi. Wykonujemy m.in. kosztorysy: Inwestorskie, Ofertowe, Kosztorysy powykonawcze.

INWENTARYZACJE

Inwentaryzacja przewodów kominowych do celów projektowych, oraz wydawanie opinii kominowych określających istniejący stan techniczny przewodów wraz z osprzętem i przyłączami na tle obowiązujących przepisów.

kontakt

BMB Marek Bartman
ul. Górna 4, 44-100 Gliwice
  (32) 797 16 03
  +48 662 194 399
  poczta@bmbgliwice.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.