Niewłaściwe rozwiązanie połączenia dwóch systemów odprowadzenia spalin gazowych. Wykryte nieszczelności doprowadziły w tym przypadku tylko do zniszczenia komina.