Opisany wcześniej system odprowadzenia spalin zakończony na głowicy wyrzutnią spalin. Płyta wywiewki jest uszczelniona raz silikonem raz pianką – Brak czerpni powietrza niezbędnego do spalania paliwa gazowego