System odprowadzenia spalin z kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania – odprowadzenie spalin rura ze stali kwasoodpornej, dostarczanie powietrza przez przestrzeń przewodu murowanego do okoła rury spalinowej