Dokonujemy inwentaryzacji przewodów kominowych do celów projektowych, oraz wydawanie opinii kominowych określających istniejący stan techniczny przewodów wraz z osprzętem i przyłączami na tle obowiązujących przepisów.

Zakres inwentaryzacji przewodów kominowych obejmuje:

– Sprawdzenie drożności wszystkich przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach (podanie drożności i wymiarów przewodów , wraz ze szkicem przekrojowym pionowym wszystkich przewodów) .

– Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych we wszystkich pionach w budynku , oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia (dokładne określenie przewodu do którego są podłączone poszczególne urządzenia).

– Wskazanie wszystkich nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych , oraz pomieszczeń w których brak niezbędnych wymaganych urządzeń .

– Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych , nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń .

– Wskazanie miejsca podłączenia , przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami .

– Wykonanie szkicu obrazującego rozmieszczenie przewodów kominowych wraz ze szczegółowym opisem wszystkich istniejących podłączeń .

– Wykazanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących w inwentaryzowanym budynku .

– Wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie usterek , oraz sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.