Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi.

Wykonujemy kosztorysy:

– Inwestorskie – w celu określenia możliwości realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych

– Ofertowe – w celu złożenia oferty inwestorowi, oraz prowadzenia dalszych rozliczeń w trakcie realizacji przedsięwzięcia

– Dla określenia kosztów realizacji określonego zadania

– Dla prowadzenia rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (Inwestorem), a zleceniobiorcą (Wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, np. kosztorysy powykonawcze

 

Ponadto wykonujemy:

– Przedmiary robót – opracowania obejmujące zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania

– Obmiary robót – opracowania obejmujące zestawienie robót sporządzone po wykonaniu robót na podstawie książki obmiarów