Uszczelnianie metodą szlamowania kominów po pożarze, kominów pękniętych i nieszczelnych w skutek długoletniej eksploatacji to główny kierunek działalności firmy BMB.

Oferujemy uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i dymowych poprzez szlamowanie ich wnętrza masą uszczelniającą. Jest to sposób relatywnie tani, dający uszczelnionym przewodom trwałość i szczelność na wiele lat.

Dla inwestora proces uszczelniania wnętrza przewodu kominowego metodą szlamowania jest mało uciążliwy. Prace odbywają się głównie po za częścią mieszkalną domu. Szlamowania jednego przewodu w większości przypadków wykonujemy w jeden dzień. Ponowna eksploatacja naprawionego komina może nastąpić już po dobie od szlamowania (w zależności od temperatur zewnętrznych).

Technologia szlamowania składa się z kilku kluczowych etapów.

W pierwszej kolejności zabezpieczamy dom i mieszkanie wraz z dachem i kotłownią przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami w trakcie prowadzonych prac. Często wykonujemy niezależne dojścia do głowicy komina wraz ze stanowiskiem roboczym np. na dachu. Następnie wykonujemy przegląd przeznaczonego do naprawy komina za pomocą kamery inspekcyjnej. Jeżeli w trakcie przeglądu okaże się że nie ma przeciwskazań do szlamowania rozpoczynamy kolejny etap prac, czyli czyszczenie przewodu kominowego.

Czyszczenie komina to jedna z ważniejszych czynności która decyduje o trwałości naprawy. Czyszczenie wykonujemy starannie stosując w pierwszym etapie szczotki stalowe wielozwojowe którymi za pomocą wciągarki czyścimy przewód kominowy.

Jeżeli czyszczenie komina za pomocą szczotek nie daje założonego rezultatu stosujemy czyszczenie mechaniczne, tak zwane frezowanie. Używamy wtedy głowicy łańcuchowej na giętkim wałku wprowadzanej do komina od góry lub od dołu w zależności od potrzeb i możliwości.

Uszczelnianie kominów metodą szlamowania masą uszczelniającą modyfikowaną w taki sposób aby zapewnić dymoszczelność i jak najdłuższą trwałość dla naprawianego komina  rozpoczynamy dopiero po dokładnym oczyszczeniu wnętrza przewodu.

Proces szlamowania realizowany jest w systemie autokontroli, oznacza to że po każdym cyklu powlekania przeprowadzamy sprawdzenie komina kamerą inspekcyjną. Sprawdzenie ma na celu ustalenie czy w danym momencie został już osiągnięty efekt końcowy szlamowania. Czy wewnętrzna płaszczyzna komina jest pokryta masą w całości oraz czy nie ma nadmiaru masy uszczelniającej w przewodzie.

Takie postepowanie pozwala optymalnie aplikować masę uszczelniającą i zapewnia ciągłość powłoki uszczelniającej na całej długości przewodu kominowego.

Podsumowując Uszczelnianie metodą szlamowania kominów po pożarze, kominów pękniętych i nieszczelnych w skutek długoletniej eksploatacji to jeden z najlepszych sposobów odtworzenia pierwotnego stanu komina

Artykuł ten jedynie przybliża  proces renowacji przewodu kominowego. Renowacji która wzmacnia komin, zmniejsza opory przepływu spalin w przewodzie kominowym (zwiększa ciąg) oraz co najważniejsze zapewnia bezpieczeństwo.