Video inspekcje za pomocą kamer z możliwością nagrywania obrazu.

Firma BMB oferuje Państwu przeprowadzanie inspekcji instalacji budowlanych.

W ramach naszych możliwości techniczno-organizacyjnych przeprowadzamy:
przeglądy instalacji wentylacji mechanicznej

– przeglądy instalacji centralnego odkurzania

– przeglądy przykanalików w systemach zbiorczych wentylacji grawitacyjnej

– przeglądy kominów w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym

– przeglądy przewodów kominowych dymowych wentylacyjnych i spalinowych

– Oraz przeglądy innych nietypowych miejsc gdzie dostęp jest niemożliwy, utrudniony, lub wymaga wysokich nakładów
Aby zwiększyć precyzje w identyfikacji miejsca prowadzonej inspekcji (np. podziemnej części kanalizacji, wymiennika gruntowego aż po lokalizację zatoru w przewodach kominowych czy wentylacyjnych) nasze kamery wyposażone są w lokalizatory, co z łatwością pozwala wyznaczyć ich położenie ograniczając w ten sposób do minimum koszty usunięcia awarii lub realizacji inwestycji.

Przeprowadzenie inspekcji często pozwala jednoznacznie identyfikować stan techniczny instalacji lub innych elementów budowlanych, co przekłada się na możliwie szybkie i trafne decyzje co w efekcie daje wymierne oszczędności.